O Nas

  Świadczymy usługi w zakresie wdrożenia RODO do wszystkich kategorii firm, zarówno małych jednoosobowych czy też dużych, jak również placówek służby zdrowia, szkół oraz przedszkoli. 

Ponadto świadczymy usługi w zakresie audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania. 

Doradzamy w zakresie bezpieczeństwa technicznego i fizycznego.

Ponadto działamy w zakresie bezpieczeństwa IT oraz bezpieczeństwa wizyjnego na rzecz zapewnienia ochrony danych.

Posiadamy stosowne certyfikaty i uprawnienia. Jesteśmy certyfikowanymi inspektorami ochrony danych. Posiadamy również uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 27001 w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz audytora wewnętrznego ISO 22301 w zakresie systemu zarządzania ciągłością działania. 

Dane firmowe:

RODOSTAR
Przepiórek 10
41-215 Sosnowiec
Tel. +48 604997161
NIP: 6441997149

Zastanawiasz się, który obszar wdrożeniowy dla swojej firmy wybrać?

Potrzebujesz zoptymalizowanego szkolenia, doradztwa?

 


 

Oferta naszej firmy Rodostar skierowana jest do wszystkich podmiotów, tych większych, ale również i tych całkiem małych.


 

 

 

Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wprowadza szereg zmian w przepisach o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Wprowadza też nowe pojęcia i zasady nie znane dotychczas w polskim systemie ochrony danych osobowych. Dotyczy to wszystkich podmiotów, które gromadzą lub wykorzystują dane osobowe tj.: zarówno dużych, jak i małych firm, sklepów internetowych, przychodni i gabinetów lekarskich, a także np. szkół, przedszkoli itp.


 

 

 

W ramach oferty proponujemy realizację działań w trzech obszarach pozwalających na właściwe dostosowanie firmy (podmiotu) do wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 

 

Obszar 1 obejmuje:

Kompleksowy audyt polegający na weryfikacji stanu Państwa firmy w zakresie przygotowania do funkcjonowania w ramach RODO.

 • Identyfikacja przetwarzanych danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna)

 • Badanie spełnienia obowiązku informacyjnego

 • Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów, zgodnie z listą dokumentów przekazanych do audytu

 • Oględziny (kontrola w miejscu) obszarów przetwarzania danych osobowych i stanowisk pod kątem zabezpieczeń

 • Sprawdzenie zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych informatycznych oraz osobowych

 • Zebranie informacji niezbędnych do wdrożenia RODO

Audyt kończymy sprawozdaniem zawierającym szczegółowy opis zaleceń i rekomendacji proceduralno-prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.

Obszar 2 obejmuje kompleksowe wdrożenie poprzez:

 • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

 • Inwentaryzacja danych – przygotowanie wykazu zbiorów

 • Przygotowanie klauzul informacyjnych

 • Przygotowanie ewidencji osób upoważnionych

 • Analiza ryzyka/ocena skutków dla wybranych zbiorów danych osobowych, propozycja środków w celu zmniejszenia ryzyka

 • Opracowanie instrukcji postępowania z incydentami

 • Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

 • Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania

 • Opracowanie planu audytów

 • Przygotowanie wykazu zabezpieczeń

 • Szkolenie użytkowników.

 

 

 

 

Szkolenie użytkowników jest integralną częścią procesu wdrożenia, a także wymaganą czynnością zwiększającą poziom zabezpieczenia organizacyjnego. Zajęcia (60min) odbywają się grupach do 20 osób. Tematyka dotyczy podstawowych zagadnień dotyczących danych osobowych, zagrożeń i dobrych praktyk minimalizujących ryzyko. Przedstawiane są przykłady incydentów i ich konsekwencji.

 

Obszar 3 to Utrzymanie systemu ochrony danych, które polega na:

Przejęciu obowiązków Inspektora Ochrony Danych. W ramach tego przedsięwzięcia zapewniamy min. monitorowanie systemu ochrony danych osobowych, fachowe doradztwo, audyty nadzoru wg. ustalonego harmonogramu, szkolenia użytkowników, nadzór nad dokumentacją opisującą procesy przetwarzania danych osobowych, wsparcie przy tworzeniu umów, dokumentów pracowniczych czy podejmowanie stosownych czynności przy zaistnieniu incydentów bezpieczeństwa danych osobowych.


 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich kategorii firm, zarówno małych jednoosobowych czy też dużych, jak również placówek służby zdrowia, szkół oraz przedszkoli. 
Oferujemy bardzo przystępne ceny wdrożenia RODO w Państwa podmiocie. 
 

Jesteśmy certyfikowanymi inspektorami ochrony danych.

Posiadamy również uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 27001 w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz audytora wewnętrznego ISO 22301 w zakresie systemu zarządzania ciągłością działania. Działamy również w tym obszarze.

 

Niezależnie od kwestii związanych z RODO, nasza firma, przy kooperacji z innymi podmiotami, oferuje szeroki wachlarz wsparcia i pomocy w obszarze bezpieczeństwa, w tym w zakresie instalacji systemów bezpieczeństwa takich jak systemy alarmowe i systemy monitoringu wizyjnego, istotne w zakresie prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych, czy też usługi w zakresie IT. Oferujemy również pomoc i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego oraz technicznego.


 


 

Chcesz ustalić szczegóły, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie będą przetwarzane.